Wednesday, March 21, 2012

PRINSIP KERJA X-PLUS-KPPM

KEBERHASILAN KERJA ARAS CEMERLANG(EXCELLENCE)
X- EXCELLENCE- Memenuhi kehendak yang tidak terungkap oleh pelanggan, menangani cabaran yang belum tiba dan melepasi rekod sedia ada.


P- PENGETAHUAN-Melaksanakan kerja berasakan bukan berpandukan kebiasaan atau mengikut rutin atau memenuhi kepentingan diri sendiri.
L-LATIHAN - Belajar sepanjang hayat untuk mempertajamkan keupayaan, melaksanakan tanggungjawab semasa dan mempersiapkan keupayaan untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar dan mencabarU- USAHA-Berikhtiar seupaya mungkin dengan menggunakan pelbagai sudut pemikiran, sumber, kreativiti dan inovasi demi menyempurnakan misi dan mencapai objektif.


S- SEPASUKAN- Komited kepada nilai, visi, misi dan matlamat organisasi dengan mengetepikan kepentingan diri dan perasaan peribadi.

No comments:

Post a Comment